Zásady mladého futbalistu

 

Zásady správneho futbalistu
 
 

1.    Pri hre ovládam svoje pohyby, trénujem rýchlosť, obratnosť, cvičím pravidelne, poctivo a cieľavedomo

2.    Zdokonaľujem sa v loptovej hre, v prevzatí a spracovaní lopty, presnej prihrávke, obchádzaní súpera, klamaním telom, hre hlavou a streľbou

3.    V obrannej fáze si obsadzujem voľného protihráča, a snažím sa mu zobrať loptu

4.    Učím sa taktickým pokynom trénera a dodržujem ich

5.    Vždy konám kolektívne, v prospech tímu

6.    Hrám tvorivo, s prehľadom v hre, s rozvahou, kľudom, Neunáhľujem sa

7.    Hrám oboma nohami, učím sa hrať na všetkých postoch

8.    Na ihrisku aj mimo neho vystupujem ako správny športovec, slušne, skromne, vždy fair play

9.    Dodržujem životosprávu a režim dňa

10.   Nediskutujem na ihrisku a ani sa nezabávam, neodvrávam, venujem sa hre.

11.   V škole dosahujem čo najlepšie výsledky, vždy sa chovám kamarátsky, slušne.


 
Režim dňa

 

1.   Umyjem sa studenou vodou, ranná hygiena, raňajky, rozcvička, upracem si izbu

2.   Vyučovanie

3.   Domáce práce, pomoc rodičom, školské úlohy

4.   Tréning

5.   Úlohy, Čítanie, Voľno

6.   Umyjem sa teplou vodou, hygiena

7.   Spánok ( 21:30 )